Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70407
Title: Dự thảo Bộ luật Hình sự
Authors: Quốc hội
Keywords: Dự thảo
Bộ luật Hình sự
Hình sự
Abstract: Dự thảo gồm 3 phần, 26 chương và 443 điều; quy định những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực hình sự: Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự; Trách nhiệm đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm; Hiệu lực của Bộ luật hình sự về thời gian;...
Issue Date: 2015
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 212 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 20/05/2015 đến ngày 26/06/2015)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT_QH_Ky9Khoa13_du thao Bo luat hinh su (sd).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.