Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/70623
Title: Sinh kế dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Đăk Lắk
Authors: Dương Thị Ngọc Bích
Keywords: Sinh kế
Dân tộc thiểu số
Vùng biên giới Đăk Lắk
Đăk Lắk
Vấn đề xã hội
338.765959 S312k
Abstract: Cuốn sách trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về biến đổi sinh kế. Kết hợp phân tích thực trạng biến đổi sinh kế các dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Đăk Lắk, từ đó nêu ra một số giải pháp phát triển sinh kế theo hướng bền vững các dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Đăk Lắk .
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Issue Date: 2022
Type: Sách
Extent: 320 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00050333_Sinh ke dan toc thieu so vung bien gioi tinh Dak Lak_2022.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.