Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/70643
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVăn phòng Thủ tướng Chính phủ
dc.date.issued1957
dc.identifier.otherVV00000345
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/70643-
dc.description.abstractXác định đúng thành phần giai cấp của nông dân, làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách ruộng đất và hợp tác hóa nông nghiệp. Tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nông dân, góp phần củng cố chính quyền cách mạng ở nông thôn. Thành phần giai cấp nông dân...
dc.format.extent36 tr.; PDF/A
dc.language.isovi
dc.subjectNông nghiệp, nông thôn
dc.subjectGiai cấp
dc.subjectVấn đề xã hội
dc.subject305.5
dc.titleChính sách phân định thành phần giai cấp ở nông thôn
dc.typeSách
dc.provenanceBản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội_Trích trong các điều lệ thông tư của Chính phủ đã ban hành
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.