Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71275
Title: Thực trạng vi phạm pháp luật chứng khoán tại Việt Nam và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống
Authors: Đỗ Thị Lan Anh
Keywords: Chứng khoán
Việt Nam
Tội phạm
Abstract: Bài viết phân tích về thực trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán hiện nay tại Việt Nam, những khó khăn trong công tác quản lý đấu tranh với những hành vi này và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực này.
Issue Date: 2022-03-31
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.