Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71289
Title: Vấn đề định giá tài sản trong tố tụng hình sự - Một số vướng mắc, bất cập và hướng hoàn thiện
Authors: Nguyễn Xuân Kỳ
Keywords: Tài sản
Định giá tài sản
Hình sự
Tố tụng hình sự
Abstract: Bài viết phân tích quy định của pháp luật về định giá tài sản; một số vướng mắc, bất cập trong thực tiễn. Từ đó, kiến nghị một số giải pháp cụ thể trong thời gian tới.
Issue Date: 2021-02-01
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.