Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71292
Title: Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân nên như thế nào để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay
Authors: Hoàng Đăng Quang
Keywords: Kỷ yếu Hội thảo
Chính trị
Chính quyền địa phương
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Hội đồng nhân dân
342.09 K600y
Abstract: Tác giả tham gia phát biểu trao đổi ba vấn đề. Về vấn đề thứ nhất, nên tồn tại Hội đồng nhân dân ở cấp nào. Vấn đề thứ hai là cơ chế hoạt động của Hội đồng nhân dân như thế nào. Và vấn đề thứ ba, bộ máy giúp việc Hội đồng nhân dân ra sao?.
Publisher: Xưởng in Mỹ thuật Hà Nội
Issue Date: 2002-06-18
Type: Tham luận
Extent: Tr 155-162; PDF/A
Method: Kỷ yếu hội thảo "Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương": Tại Đà Nẵng từ 17 đến 18 tháng 6 năm 2002; Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.