Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71359
Title: Kinh nghiệm về hoạt động kiểm toán của một số nước Châu Âu và vận dụng vào Việt Nam
Authors: Nguyễn Minh Quang
Keywords: Hoạt động kiểm toán
Châu Âu
Kiểm toán nhà nước
Vận dụng vào Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày về hoạt động kiểm toán của một số nước ở Châu Âu như Liên Bang Nga, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức và kinh nghiệm cho kiểm toán Nhà nước Việt Nam
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 04 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 04 năm 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.