Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71383
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Văn Ngừng-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71383-
dc.description.abstractBài viết đề cập về nông nghiệp sinh thái ở Pháp sớm được hiện đại hóa, nhiều thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến được áp dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp-
dc.format.extent4 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu châu Âu số 05 năm 2010vi
dc.subjectNông nghiệp sinh tháivi
dc.subjectPhápvi
dc.subjectNông nghiệpvi
dc.titleMột số vấn đề về sự phát triển nông nghiệp sinh thái ở Pháp và ý nghĩa thực tiễn đối với Việt Namvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu châu Âu số 05 năm 2010-
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.