Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71409
Title: Hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo trong thời đại công nghiệp 4.0
Authors: Đoàn Thị Ngọc Hải
Keywords: Tiền ảo
Công nghiệp 4.0
Khung pháp lý
Abstract: Bài viết cung cấp những thông tin khái quát về tiền ảo, quy định của pháp luật và kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo.
Issue Date: 2019-11-12
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.