Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71437
Title: Về chủ nghĩa trọng thương ở Pháp thế kỷ XVI-XVII
Authors: Nguyễn Mạnh Dũng
Keywords: Chủ nghĩa trọng thương
Pháp
Thế kỷ XVI-XVII
Abstract: Bài viết trình bày một số nội dung như: Nguồn gốc và đặc trưng của quan niệm duy thương sơ kỳ ở Pháp; Chủ nghĩa trọng thương Colbert hay Chủ nghĩa trọng thương kiểu Pháp; Hệ quả của hệ thống duy thương Pháp
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 11 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 07 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 07 năm 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.