Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71486
Title: Một số vướng mắc trong giải quyết tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động
Authors: Phạm Thị Thu Phương
Keywords: Lao động
Hợp đồng lao động
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Tranh chấp
Abstract: Bài viết phân tích một số vướng mắc, bất cập trong thực tiễn giải quyết tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động để từ đó đề xuất xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động 2012.
Issue Date: 2018-12-12
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.