Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71499
Title: Nhận diện một số dạng tội phạm trong hoạt động Ngân hàng
Authors: Nguyễn Thị Huệ Anh
Keywords: Ngân hàng
Tội phạm
Vay vốn
Chiếm đoạt tiền
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng nhận diện một số dạng tội phạm trong hoạt động Ngân hàng: lập khống chứng từ để rút tiền tiết kiệm gửi tại Ngân hàng của khách hàng nhằm chiếm đoạt; cho khách hàng ký trước chứng từ khi làm thủ tục vay vốn; giả mạo chữ ký của khách hàng vay vốn nhằm chiếm đoạt tiền; sử dụng thông tin của khách hàng để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng; lợi dụng kẽ hở trong việc quản lý, sử dụng xe chuyên dụng vận chuyển tiền từ trụ sở chính đến các chi nhánh của Ngân hàng nhằm chiếm đoạt;...
Issue Date: 2019-12-09
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.