Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71515
Title: Quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Liên minh Châu Âu
Authors: Đinh Công Tuấn
Keywords: Quan hệ kinh tế
Thương mại
Việt Nam
Liên minh Châu Âu
Abstract: Bài viết trình bày một số nội dung về: giới thiệu về Liên minh Châu Âu; đặc điểm của Thị trường EU; Những thuận lợi, khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường EU; Cơ sở pháp lý của quan hệ kinh tế Việt Nam - EU; Thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam - EU từ năm 1995 đến 2010; Triển vọng xuất, nhập khẩu Việt Nam - EU trong tương lai.
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 15 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 11 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 11 năm 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNCCADT11.2010_Qh kt, tm VN-EU.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.