Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71587
Title: Kìm chế lạm phát các tháng cuối năm 2022
Authors: Đinh Trọng Thịnh
Keywords: Lạm phát
Giá cả
Abstract: Bài viết đánh giá tình hình lạm phát Việt Nam 8 tháng đầu năm 2022, dự báo cả năm đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
Issue Date: 2022-09-18
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 9 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 30. Đinh Trọng Thịnh - Lạm phát cuối năm.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 586,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.