Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71600
Title: Phát triển thị trường lao động linh hoạt, bền vững, hiện đại, hội nhập và hiệu quả
Authors: Bùi Sỹ Lợi
Keywords: Thị trường lao động
Lao động
Abstract: Bài viết trình bày thực trạng thị trường lao động Việt Nam hiện nay cũng như quan điểm, định hướng, nhiệm vụ giải pháp phát triển thị trường lao động đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và đề xuất một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu.
Issue Date: 2022-09-18
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 8 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16. Bùi Sỹ Lợi - Phát triển Thị trường LĐ.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 613,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.