Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71601
Title: Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và phát triển nông nghiệp, nông thôn
Authors: Đặng Kim Sơn.
Keywords: Mô hình tăng trưởng
Phát triển bền vững
Nông nghiệp
Nông thôn
Abstract: Bài viết nêu các vấn đề với phát triển nông nghiệp nông thôn do mô hình tăng trưởng vừa qua gây ra, bao gồm: phát triển đô thị và công nghiệp thiếu gắn kết nông thôn và nông nghiệp; thành phố lớn quá tải, nông thôn tụt hậu, công nghiệp hóa không cân đối với đô thị hóa; cư dân nông thôn thiếu cơ hội phát triển, lao động khó chuyển sang phi nông nghiệp; cả nước chạy đua phát triển công nghiệp, không phát huy lợi thế đa dạng từng vùng miền. Qua đó, tác giả đề xuất mô hình tăng trưởng mới tạo cơ hội phát triển nông nghiệp, nông thôn hài hòa với quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa. Các mô hình được trình bày trong bài viết là: gắn kết xây dựng nông thôn mới với phát triển đô thị; phát triển đô thị lớn gắn bó hài hòa với nông thôn và đô thị địa phương; đổi mới thể chế tổ chức là khâu đột phá để đổi mới mô hình tăng trưởng một cách thực chất; ưu tiên phát triển đa dạng ngành nghề theo lợi thế không gian từng vùng, miền trong cả nước.
Issue Date: 2022-09-18
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 11 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15. Đặng Kim Sơn - Ng nghiep Nong thon.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 650,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.