Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71602
Title: Phục hồi và phát triển bền vững khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; kiến nghị và giải pháp
Authors: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Keywords: Kinh tế tập thể
Hợp tác xã
Phục hồi kinh tế
Phát triển bền vững
Abstract: Bài viết đề cập đến các nội dung như: Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2022; Một số giải pháp chủ yếu và kiến nghị
Issue Date: 2022-09-18
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 9 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14. HTX VN - KINH TẾ TẬP THỂ.docx
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 31,62 kB

    • Format : Microsoft Word XML  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.