Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71603
Title: Triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương: quan sát từ thực tiễn triển khai tại Hải Phòng và Bắc Giang
Authors: Bùi Quang Tuấn, Nhóm Nghiên cứu Viện Kinh tế Việt Nam
Keywords: Triển khai chương trình
Phát triển
Phục hồi kinh tế
Abstract: Nhóm nghiên cứu của Viện Kinh tế Việt Nam với sự hỗ trợ của chương trình Aus4Skill của Đại Sứ Quán Australia tại Việt Nam đã tiến hành khảo sát ở 4 địa phương là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, thành phố Hải Phòng và tỉnh Bắc Giang trong thời gian từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 7 năm 2022. Báo cáo này trình bày một số ghi nhận được qua đợt khảo sát ở thành phố Hải Phòng và tỉnh Bắc Giang.
Issue Date: 2022-09-18
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 28 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Kinh tế Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13. Viện Kinh tế VN - Đánh giá NQ43.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.