Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71604
Title: Ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Authors: Lê Văn Chiến
Keywords: Kinh tế vĩ mô
Phát triển
Phục hồi kinh tế
Ổn định
Abstract: Bài viết này đánh giá lại một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô thời gian qua, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội thời gian tới
Issue Date: 2022-09-18
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 13 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12. Học viện chính trị - Ưu tiên ổn định vĩ mô.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 811,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.