Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71607
Title: Chính sách tài khóa hỗ trợ ổn định và phục hồi kinh tế giai đoạn 2022-2025: Thực trạng và giải pháp
Authors: Vũ Sỹ Cường
Keywords: Chính sách tài khóa
Tài khóa
Phục hồi kinh tế
Abstract: Trong bài viết, ngoài mở đầu và kết luận, phần một là những đánh giá khái quát về chính sách tài khóa năm 2021-2022, phần 2 là những thách thức đặt ra cho năm 2023 và phần 3 là một số giải pháp chính sách cho năm 2023 và giai đoạn 2023-2025.
Issue Date: 2022-09-18
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 12 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9. Vũ Sỹ Cường - CSTK.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 591,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.