Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71756
Title: Tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động liên quan đến thỏa thuận không cạnh tranh
Authors: Lê Thu Phương
Keywords: Lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Thỏa thuận
Không cạnh tranh
Abstract: Bài viết phân tích thỏa thuận bảo mật thông tin và không Cạnh tranh với hợp đồng lao động, tranh chấp về vi phạm điều khoản bảo mật và điều khoản không cạnh tranh.
Issue Date: 2018-11-15
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.