Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71782
Title: Vướng mắc, bất cập trong áp dụng quy định “lãi suất”
Authors: Nguyễn Thái Nam
Keywords: Lãi suất
Hợp đồng
Tín dụng
Chậm trả
Abstract: Bài viết phân tích quy định về tính lãi suất của hợp đồng tín dụng, lãi suất chậm trả,… giữa Bộ luật Dân sự và Luật các tổ chức tín dụng. Từ đó, kiến nghị những giải pháp trong thời gian tới.
Issue Date: 2018-12-13
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.