Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71801
Title: Tác động của việc thực hiện các Tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản đến khả năng cạnh tranh của quốc gia
Authors: Phạm Trọng Nghĩa
Keywords: Tiêu chuẩn lao động
Lao động
Abstract: Bài viết trình bày về vấn đề, ý tưởng về những tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản và ảnh hưởng của việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản đến khả năng cạnh tranh của quốc gia.
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 16 trang, pdf
Method: Phạm Trọng Nghĩa
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Phạm Trọng Nghĩa
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tac dong cua viec thuc hien cac Tieu chuan lao dong quoc te co ban.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 230,72 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.