Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71829
Title: Các cam kết về lao động trong hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương - TPP
Authors: Phạm Trọng Nghĩa
Keywords: Thái Bình Dương
Hiệp định đối tác chiến lược
Hiệp định
Abstract: Bài viết trình bày việc tại sao lại đưa vấn đề lao động trong các Hiệp định thương mại tự do? Nội dung cam kết lao động của Việt Nam trong Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương là gì và Một số kiến nghị.
Issue Date: 2016
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 2+3 (306+307) tháng 1, 2 năm 2016
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cam ket ve Lao dong trong Hiep dinh TPP (P T Nghia).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 844,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.