Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71920
Title: Xây dựng khái niệm và nguyên tắc hòa giải tranh chấp lao động trong pháp luật lao động
Authors: Đào Xuân Hội
Keywords: Lao động
Tranh chấp lao động
Hòa giải
Abstract: Bài viết phân tích khái niệm và các đặc điểm của hòa giải tranh chấp lao động.
Issue Date: 2018-04-28
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.