Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71942
Title: Giáo dục năng lực học tập độc lập cho sinh viên sư phạm qua hoạt động cố vấn học tập
Authors: Ngô Hải Chi
Issue Date: 2021-03-15
Type: Luận án, luận văn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN_AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\37088\NGO_HAI_CHI
  • Size : 4,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM_TAT_TIENG_ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\37088\NGO_HAI_CHI
  • Size : 521,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM_TAT_TIENG_VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\37088\NGO_HAI_CHI
  • Size : 680,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRANG_THONG_TIN_NHUNG_DONG_GOP_MOI_CUA_LUAN_AN.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\37088\NGO_HAI_CHI
  • Size : 15,64 kB

  • Format : Microsoft Word XML • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.