Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71944
Title: Nghiên cứu xây dựng mô hình nam vận động viên cấp cao môn Cầu lông qua các giá trị sinh học, sư phạm và tâm lý
Authors: Ngô Hữu Thắng
Issue Date: 2022-06-20
Type: Luận án, luận văn
Extent: 196 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Khoa học Thể dục thể thao
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN_AN_NCS_NGO_HUU_THANG.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\39909
  • Size : 2,59 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Quyet_dinh_Hoi_dong_cap_Vien.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\39909
  • Size : 1,79 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM_TAT_LUAN_AN_NCS_NGO_HUU_THANG.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\39909
  • Size : 534,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRANG_THONG_TIN_NGO_HUU_THANG.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\39909
  • Size : 382,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.