Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71944
Title: Nhân giống chọn lọc cá tra sọc dưa chịu mặn để nuôi cá tra bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Đỗ Huy Long
Keywords: Nhân giống chọn lọc
Cá tra sọc dưa chịu mặn
Đồng bằng sông Cửu Long
Cá tra
Abstract: Bài viết đánh giá hiệu quả chọn lọc về khả năng chịu mặn của cá tra sọc dưa về khả năng tăng trưởng và tỷ lệ sống sau một thế hệ chọn lọc trong môi trường nước lợ 10 ppt.
Issue Date: 2022-11-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 17 tr, pdf
Method: Phục vụ giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.