Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/71947
Title: Đánh giá trình độ chuẩn bị chức năng của nam vận động viên vật tự do trình độ cao.
Authors: Ngô Sách Thọ
Issue Date: 2019-12-09
Type: Luận án, luận văn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học TDTT Bắc Ninh
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1._Luan_an.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34459
  • Size : 1,53 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2._Tom_tat_luan_an.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34459
  • Size : 106,76 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • 3._Thong_tin_luan_an.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34459
  • Size : 24,23 kB

  • Format : Microsoft Word XML • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.