Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71967
Title: Góp phần nhận diện các các hành vi gian lận thuế của doanh nghiệp
Authors: Vũ Kim Cúc
Keywords: Gian lận thuế
Thuế
Hành vi gian lận thuế
Doanh nghiệp
Abstract: Bài viết trình bày những hành vi gian lận thuế chủ yếu của doanh nghiệp; các biện pháp chủ yếu góp phần ngăn chặn của thủ đoạn, những hành vi gian lận thuế của doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay.
Issue Date: 2009-03
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 3 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat3.09.Nhan dien hanh vi_gian lan thue_Doanh nghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 791,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.