Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72083
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorBùi Thị Quỳnh Thơ-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72083-
dc.description.abstractĐề tài được trình bày trong 3 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp lý về liên kết vùng trong phát triển bền vững du lịch; Chương 2. Thực trạng về pháp lý và thực tiễn thực hiện liên kết vùng phát triển bền vững du lịch các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ; Chương 3. Giải pháp hoàn thiện pháp lý về liên kết vùng trong phát triển bền vững du lịch.-
dc.format.extent193 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsViện Nghiên cứu Lập phápvi
dc.subjectLiên kết vùngvi
dc.subjectPhát triển bền vững du lịchvi
dc.subjectVùng Bắc Trung Bộvi
dc.titleNhững vấn đề pháp lý về liên kết vùng trong phát triển bền vững du lịch từ thực tiễn các tỉnh vùng Bắc Trung Bộvi
dc.typeChuyên đề nghiên cứuvi
dc.source.methodViện Nghiên cứu Lập pháp-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.