Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/72193
Title: Đánh giá sự phát triển thể chất của sinh viên trường Đại học Hùng Vương - tỉnh Phú Thọ
Authors: Nguyễn Toàn Chung
Issue Date: 2022-11-07
Type: Luận án, luận văn
Extent: 24 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Khoa học Thể dục thể thao
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan_an_NCS_Nguyen_Toan_Chung.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40833
  • Size : 4,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_NCS_Chung.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40833
  • Size : 2,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRANG_THONG_TIN_VE_NHUNG_DONG_GOP_MOI_CUA_LA._NTC.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40833
  • Size : 19,8 kB

  • Format : Microsoft Word XML • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.