Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/72242
Title: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học viên các trường cao đẳng, đại học ngành Quân y trong bối cảnh kinh tế thị trường
Authors: Nguyễn Vinh Quang
Issue Date: 2021-03-02
Type: Luận án, luận văn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1_BIA_LUAN_AN_-_QUANG.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37011\NguyenVinhQuangGDH-TTM
  • Size : 34,5 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • 1_NOI_DUNG_LUAN_AN_-_QUANG.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37011\NguyenVinhQuangGDH-TTM
  • Size : 3,47 MB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • 2_BIA_TOM_TAT_TIENG_VIET_-_QUANG.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37011\NguyenVinhQuangGDH-TTM
  • Size : 38,5 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • 2_TOM_TAT_TIENG_VIET_-_QUANG.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37011\NguyenVinhQuangGDH-TTM
  • Size : 373 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • 3_BIA_TOM_TAT_TIENG_ANH_-_QUANG.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37011\NguyenVinhQuangGDH-TTM
  • Size : 35,5 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • 3_TOM_TAT_TIENG_ANH_-_QUANG.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37011\NguyenVinhQuangGDH-TTM
  • Size : 252,5 kB

  • Format : Microsoft Word • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.