Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/72629
Title: Vai trò của Thường trực hội đồng nhân dân trong mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND - UBND -UBMTTQVN qua nửa nhiệm kỳ (tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai)
Authors: Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai
Keywords: Hội đồng nhân dân
Tỉnh thành phố trực Trung ương
Đại biểu Hội đồng nhân dân
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Thường trực Hội đồng nhân dân
Đồng Nai
328.597 K600y
Abstract: Tham luận cung cấp thông tin về vai trò của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai trong mối quan hệ phối hợp giữa ba cơ quan và thống nhất phương hướng phối hợp trong thời gian tới.
Issue Date: 2014
Type: Tham luận
Extent: Tr 415- 421; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Công tác đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.