Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72629
Title: Kinh nghiệm cải cách hành chính ở Indonesia và Nhật Bản
Authors: Trần Thị Diệu Oanh, Vũ Thị Mỹ Hằng
Keywords: Cải cách hành chính
Indonesia
Nhật Bản
Abstract: Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia. Thông qua giới thiệu quá trình cải cách hành chính ở Indonesia và Nhật Bản, bài viết đưa ra một số kinh nghiệm có thể tham khảo, vận dụng vào cải cách hành chính ở Việt Nam.
Issue Date: 2022-07
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 7 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN7.22.Kinh nghiem_cai cach hanh chinh_Indonesia_Nhat Ban.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.