Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72921
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorTrần Thị Thủy-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72921-
dc.description.abstractBài viết phân tích thành tựu nổi bật trong phát triển văn hóa Trung Quốc năm 2010 và phương hướng phát triển năm 2011. Từ đó, rút ra những nhận xét và bài học đối với Việt Nam.-
dc.format.extent12 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu Trung Quốcvi
dc.subjectTrung Quốcvi
dc.subjectVăn hóavi
dc.subjectVăn hóa Trung Quốcvi
dc.titleVăn hóa Trung Quốc năm 2010 và phương hướng phát triển năm 2011vi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 4(116) – 2011-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.