Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/72931
Title: Nghiên cứu biểu diễn và nhận dạng đối tượng chuyển động dựa trên đại số hình học bảo giác và học máy
Authors: Nguyễn Năng Hùng Vân
Issue Date: 2021-08-18
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Đà Nẵng
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
 • 01_NG_NANG_HUNG_VAN_Toanvan_Luanan.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37979
  • Size : 2,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 02_NG_NANG_HUNG_VAN_TomTat_LuanAn_Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37979
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 03_NG_NANG_HUNG_VAN_TomTat_LuanAn_Eng.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37979
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 04_NG_NANG_HUNG_VAN_Trich_yeu_Luanan.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37979
  • Size : 325,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 05_NG_NANG_HUNG_VAN_DongGopMoi_Luanan.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37979
  • Size : 135,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.