Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72935
Title: Vòng cung bất ổn Đông Á – Nhân tố chính trong hệ thống an ninh khu vực
Authors: Vladimir Kolotov
Keywords: Đông Á
Nhân tố
An ninh
An ninh khu vực
Abstract: Bài viết phân tích những biến động, tranh chấp tại khu vực Đông Á và vai trò đặc biệt của đại lục Á – Âu trong việc cận bằng lực lượng giữa các cường quốc lớn. Từ đó, rút ra kết luận và dự báo triển vọng trong tương lai.
Issue Date: 2012
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 8(132) – 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.