Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/72944
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Tuấn Khang
dc.date.issued2023-10-06
dc.date.submitted2023-10-13
dc.identifier.other42632
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/72944-
dc.format.extent140 tr.
dc.language.isovi
dc.rightsHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
dc.titleNghiên cứu phát triển một số kỹ thuật gợi ý mua hàng theo phiên dựa trên mô hình học sâu
dc.typeLuận án, luận văn
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
 • 01_Luan_An_full.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42632
  • Size : 3,63 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 01_Luan_An_tomtat_EN_w_Cover.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42632
  • Size : 1,95 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 01_Luan_An_tomtat_VN_w_Cover.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42632
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 02_Cong_trinh_cong_bo.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42632
  • Size : 11,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NCS._Mau_4-HV_Trang_thong_tin_dong_gop_moi_TV_TA.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42632
  • Size : 133,44 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • QD_so_1138_ngay_4.10.2023_vv_thanh_lap_HD_cap_HV_Nguyen_Tuan_Khang_0001.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42632
  • Size : 872,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.