Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/72953
Title: Các đề xuất, kiến nghị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với HĐND, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND (Tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Nam Định)
Authors: Thường trực HĐND tỉnh Nam Định
Keywords: Hội đồng nhân dân
Tỉnh thành phố trực Trung ương
Đại biểu Hội đồng nhân dân
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Nam Định
328.597 K600y
Abstract: Tham luận cung cấp các nội dung về một số nét khái quát sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND tỉnh Nam Định; những ưu, nhược điểm trong công tác lãnh đạo của Đảng đối với HĐND tỉnh Nam Định; những kiến nghị nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND tỉnh Nam Định
Issue Date: 2016
Type: Tham luận
Extent: 669-672 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Công tác đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.