Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73327
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorThường trực HĐND tỉnh Bình Phước
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherVV00042329
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/73327-
dc.description.abstractBài tham luận trình bày về một số vấn đề cần lưu ý trong thực hiện giám sát các cơ quan tư pháp: lựa chọn, xác định nội dung giám sát phù hợp; xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo giám sát; thành lập Đoàn giám sát; phương thức giám sát; dự thảo và hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát; thông qua báo cáo kết quả giám sát; vẫn còn một số hạn chế, khó khăn và nguyên nhân và những đóng góp ý kiến.
dc.format.extent1049-1053 tr; PDF/A
dc.language.isovi
dc.rightsBan Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
dc.subjectHội đồng nhân dân
dc.subjectTỉnh thành phố trực Trung ương
dc.subjectĐại biểu Hội đồng nhân dân
dc.subjectTổ chức và hoạt động của Quốc hội
dc.subjectGiám sát
dc.subjectBình Phước
dc.subject328.597 K600y
dc.titleGiải pháp nâng cao chất lượng giám sát các cơ quan tư pháp (Tham luận của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Phước)
dc.typeTham luận
dc.provenanceKỷ yếu hội nghị thường trực HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ các khu vực trên toàn quốc năm 2014 - 2015; Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.