Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73397
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherVV00043008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/73397-
dc.description.abstractGồm các nội dung về nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Tư pháp. Điều 27a của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001, được sửa đổi và bổ sung 6 nhiệm vụ và quyền hạn. Điều 71 của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, được sửa đổi và bổ sung 6 nhiệm vụ và quyền hạn.
dc.format.extent10-11 tr; PDF/A
dc.language.isovi
dc.publisherNhà xuất bản Công an nhân dân
dc.rightsQuốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
dc.subjectKỷ yếu
dc.subjectỦy ban Tư pháp
dc.subjectQuốc hội khóa 13
dc.subjectTổ chức và hoạt động của Quốc hội
dc.subjectTư pháp
dc.subject328.597
dc.titleNhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Tư pháp
dc.typeKỷ yếu
dc.provenanceKỷ yếu Ủy ban Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011 - 2016); Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
dc.coverageThư viên Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00043008_Nhiem vu quyen han cua Uy ban Tu phap_2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 266,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.