Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73402
Title: Quá trình tranh giành quyền “bảo hộ” Campuchia giữa Pháp và Xiêm (1855-1867)
Authors: Đặng Văn Chương, Trần Đình Hùng
Keywords: Bảo hộ
Xiêm
Bảo hộ Campuchia
Pháp
Abstract: Bài viết trình bày về quá trình giành giật quyền “bảo hộ” Campuchia giữa Pháp và Xiêm bắt nguồn từ dự định ký hiệp ước giữa Pháp và Campuchia năm 1855; diễn biến cuộc đấu tranh giành quyền bảo hộ Campuchia giữa Xiêm và Pháp.
Issue Date: 2011
Type: Bài trích
Extent: 6 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 10 năm 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.