Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73416
Title: Mô hình nhà nước phúc lợi Bắc Âu
Authors: Đinh Công Tuấn
Keywords: Mô hình nhà nước
Phúc lợi
Bắc Âu
Abstract: Bài viết tập trung khảo sát và nghiên cứu mô hình phát triển của bốn nước: Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy mô hình nhà nước phúc lợi Bắc Âu
Issue Date: 2011
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 11 năm 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNCCADT11.2011_Về mô hình nhà nước Phúc Lợi ở Bắc Âu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 170,34 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.