Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73424
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorĐinh Công Tuấn-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73424-
dc.description.abstractBài viết phân tích bước ngoặt thứ hai, đó là tác dộng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu và đặc biệt là khủng hoảng công Châu Âu hiện nay tại Liên minh Châu Âu.-
dc.format.extent9 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu Châu Âuvi
dc.subjectKhủng hoảngvi
dc.subjectChâu Âuvi
dc.subjectHậu khủng hoảngvi
dc.subjectKhủng hoảng nợ côngvi
dc.titleBối cảnh quốc tế và những động thái mới của Châu Âu giai đoạn hậu khủng hoảngvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 12 năm 2011-
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.