Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73424
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorỦy ban Tư pháp
dc.contributor.otherNguyễn Văn Hiện
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherVV00043008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/73424-
dc.description.abstractBáo cáo nhấn mạnh trách nhiệm, quyền hạn của Tòa án nhân dân trong thi hành án dân sự; Những quy định người được thi hành án phải có đơn yêu cầu thi hành án; Các vấn đề về xác minh điều kiện thi hành án; Mỉễn, giảm án thi hành án đối vớỉ khoản thu nộp ngân sách nhà nước; Thi hành án khi có thay đồi giá trị tàỉ sản tại thời điểm thỉ hành án và về thẩm quyền kê biên tài sản thi hành án; Giải quyết khiếu nại.
dc.format.extentTr ; PDF/A
dc.language.isovi
dc.publisherNhà xuất bản Công an nhân dân
dc.rightsQuốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
dc.subjectKỷ yếu
dc.subjectBáo cáo
dc.subjectỦy ban Tư pháp
dc.subjectQuốc hội khóa 13
dc.subjectTổ chức và hoạt động của Quốc hội
dc.subjectTư pháp
dc.subject328.597
dc.titleVăn bản số 1874/BC-UBTP13 ngày 10/5/2014 Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự
dc.typeBáo cáo
dc.provenanceKỷ yếu Ủy ban Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011 - 2016); Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
dc.coverageThư viên Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.