Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73457
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorỦy ban Tư pháp
dc.contributor.otherNguyễn Văn Hiện
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherVV00043008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/73457-
dc.description.abstractBáo cáo tổng hợp nội dung của các bản báo cáo năm 2012 liên quan đến công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, về công tác thi hành án, bao gồm: Báo cáo của Chính phủ; Báo cáo của Viện trưởng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo của Chính phủ về công tác thỉ hành án.
dc.format.extentTr ; PDF/A
dc.language.isovi
dc.publisherNhà xuất bản Công an nhân dân
dc.rightsQuốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
dc.subjectKỷ yếu
dc.subjectBáo cáo
dc.subjectỦy ban Tư pháp
dc.subjectQuốc hội khóa 13
dc.subjectTổ chức và hoạt động của Quốc hội
dc.subjectTư pháp
dc.subject328.597
dc.titleVăn bản số 916/BC-UBTP13 ngày 20/10/2012 Báo cáo thầm tra các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, về công tác thi hành án, các Báo cáo công tác của Viện trường Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Chánh án Tòa
dc.typeBáo cáo
dc.coverageThư viên Quốc hội
dc.source.methodKỷ yếu Ủy ban Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011 - 2016); Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.