Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73465
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorỦy ban Tư pháp
dc.contributor.otherNguyễn Văn Hiện
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherVV00043008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/73465-
dc.description.abstractBáo cáo gồm một số vấn đề về tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; Những nguyên nhân tồn tại và giải pháp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Việc giải quyết đơn do các cơ quan Đảng, Quốc hội, Báo chí chuyển đến, Một số kiến nghị của Ủy ban tư pháp.
dc.format.extentTr ; PDF/A
dc.language.isovi
dc.publisherNhà xuất bản Công an nhân dân
dc.rightsQuốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
dc.subjectKỷ yếu
dc.subjectBáo cáo
dc.subjectỦy ban Tư pháp
dc.subjectQuốc hội khóa 13
dc.subjectTổ chức và hoạt động của Quốc hội
dc.subjectTư pháp
dc.subject328.599
dc.titleVăn bản số 176/BC-UBTP13 ngày 21/10/2011 Báo cáo thẩm tra các báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Tòa án nhân dân và ngành Kiểm sát nhân dân năm 2011
dc.typeBáo cáo
dc.provenanceKỷ yếu Ủy ban Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011 - 2016); Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
dc.coverageThư viên Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.