Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73467
Title: Bước tiến quan trọng về quy định chứng cứ, chứng minh trong luật tố tụng hành chính năm 2010
Authors: Nguyễn Thị Thu Hương
Keywords: Chứng cứ
Chứng minh
Luật Tố tụng hành chính năm 2010
Abstract: Bài viết trình bày về bước tiến quan trọng về quy định chứng cứ, chứng minh trong luật tố tụng hành chính năm 2010.
Issue Date: 2011-04
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 4 năm 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat.4.11.Luat to tung hanh chinh 2010_xet xu hanh chinh_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.