Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73480
Title: Nhìn lại chặng đường 10 năm đào tạo luật sư tại Học viện Tư pháp
Authors: Nguyễn Văn Điệp
Keywords: Luật sư
Đào tạo luật sư
Học viện Tư pháp
Abstract: Bài viết trình bày về Học viện Tư pháp - cơ sở đào tạo luật sư đầu tiên trong cả nước; một số nét chính trong kết quả công tác đào tạo luật sư của Học viện Tư pháp; nhiệm vụ và định hướng phát triển tiếp nối chặng đường 10 năm qua.
Issue Date: 2011-05
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 5 năm 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat.5.11.Chan duong 10 nam_dao tao luat su_hoc vien tu phap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.