Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73530
Title: Vấn đề hợp tác quốc phòng- an ninh giữa Việt Nam với các nước đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á
Authors: Nguyễn Huy Hiệu
Keywords: Việt Nam
Các nước đồng minh
Mỹ
Đông Nam Á
Abstract: Bài viết trình bày nội dung về sự trở lại Châu Á -Thái Bình Dương của Mỹ, hợp tác quốc phòng - an ninh giữa Việt Nam và các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực và đối với Việt Nam.
Issue Date: 2013
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 01 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.