Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73576
Title: Phát triển các hình thức sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng ở Việt Nam
Authors: Bảo Trung
Keywords: Sản xuất nông nghiệp
Nông nghiệp
Hợp đồng
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích nguyên nhân không thành công trong sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng ở Việt Nam. Từ đó, gợi mở một số kiến nghị trong thời gian tới.
Issue Date: 2008-09
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 22-2008, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/667
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.