Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73591
Title: Một số mô hình tiếp cận trong nghiên cứu xã hội dân sự
Authors: Lê Ngọc Hùng
Keywords: Mô hình
Nghiên cứu
Xã hội dân sự
Abstract: Bài viết phân tích khái niệm, các học thuyết, mô hình tiếp cận trong nghiên cứu xã hội dân sự.
Issue Date: 2009-01
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 24-2009, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/629
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCQLKT24.09_Mot so mo hinh tiep can_Nghien cuu xa hoi dan su.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 383,12 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.